DORADCA PODATKOWY
Gracjan Górski

gracjan górski krajowa izba doradców podatkowych
nr wpisu 13185

O doradcy

Doradca podatkowy - to zawód zaufania publicznego, regulowany ustawowo, podobnie jak radca prawny czy adwokat. Musi posiadać ogromną wiedzę obejmującą największą i najbardziej zmieniającą się dziedzinę prawa, która została zweryfikowana egzaminem państwowym. W trakcie wykonywania zawodu doradca jest zobowiązany do nieustanego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Jest członkiem stowarzyszenia zawodowego, które stoi na straży przestrzegania przez niego zasad etyki.

Doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu.

Ma prawo reprezentowania klienta przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Najistotniejszą gwarancją wykonywania zawodu jest tajemnica zawodowa i tylko sąd może, i to w wyjątkowych sytuacjach zwolnić doradcę z jej przestrzegania. Tajemnica obowiązuje także po zakończeniu obsługi klienta.

Zasady podstawowe stanowią m.in., że doradca podatkowy ma wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie, z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta.

Dzisiaj klasyczne kancelarie prawne bez wsparcia doradców podatkowych nie mają szans przetrwać na rynku doradztwa dla przedsiębiorstw.

Pamiętaj!!! Księgowi oraz inne osoby bez uprawnień, mają zakaz świadczenia usług doradztwa podatkowego na rzecz swoich klientów – podlegają karze grzywny.