DORADCA PODATKOWY
Gracjan Górski

gracjan górski krajowa izba doradców podatkowych
nr wpisu 13185

Aktualności

Interpretacja DKIS ws ulgi na złe długi w VAT

Ograniczenie stosowania ulgi na złe długi w podatku VAT dla nabywcy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 10 stycznia 2018 r. wydał interpretację (syg. 0115-KDIT1-1.4012.798.2017.1.KM) w zakresie możliwości skutecznego przesunięcia przez kontrahentów terminu zapłaty należności z faktury w sytuacji, kiedy upłynęło 150 dni od dnia terminu zapłaty.

Z treści interpretacji wynika, iż termin płatności aby był skutecznie odroczony, musi  nastąpić za  zgodą stron transakcji, przed upływem 150 dni od dnia wymagalności danego zobowiązania. Po upływie tego terminu nie jest możliwe skuteczne przesunięcie terminu zapłaty. Oznacza to również, że pomimo zgodnej woli stron transakcji co do ustalenia po upływie 150 dnia od dnia wymagalności zobowiązania nowego terminu zapłaty nabywca nie może skorygować „in plus” podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy o VAT.