DORADCA PODATKOWY
Gracjan Górski

gracjan górski krajowa izba doradców podatkowych
nr wpisu 13185

Aktualności

JAKIE PŁATNOŚCI BĘDZIE MOŻNA DOKONYWAĆ Z KONTA VAT ?

Od piątku (01 listopada 2019) z rachunku VAT będzie można regulować płatności nie tylko z tytułu podatku od towarów i usług, lecz również między innymi podatku PIT, CIT, zaliczek na te podatki, podatku akcyzowego, należności celnych.

Zgodnie z nowelizacją art.62b ustawy prawo bankowe z rachunku VAT można dokonywać wpłaty:
 
a) na rachunek urzędu skarbowego:
❗️podatku od towarów i usług, w tym podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, dodatkowego zobowiązania podatkowego w tym podatku, a także odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego,
❗️ podatku dochodowego od osób prawnych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób prawnych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,
❗️podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,
❗️podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych, a także odsetek za zwłokę w podatku akcyzowym oraz odsetek od przedpłat podatku akcyzowego,
❗️należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności,
b) należności z tytułu składek, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.), oraz należności z tytułu składek, o których mowa w art. 32 tej ustawy, do poboru których obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.