DORADCA PODATKOWY
Gracjan Górski

gracjan górski krajowa izba doradców podatkowych
nr wpisu 13185

Aktualności

Nieodpłatne zużycie przez pracownika paliwa

Pracodawca jest zobowiązany do rejestrowania  na kasie fiskalnej nieodpłatnego zużycia przez pracownika paliwa na występujące w godzinach jego pracy okazjonalne cele osobiste.

Spółka zamierza udostępnić pracownikom samochody osobowe, które będą mogły być przez nich wykorzystywane w celach służbowych w godzinach pracy oraz w celach prywatnych po godzinach pracy i w weekendy. Koszty paliwa zużywanego dla celów służbowych będą pokrywane przez spółkę, natomiast jeśli pracownik będzie wykorzystywał samochody dla celów prywatnych, paliwo będzie nabywał z własnych środków. Mogą wystąpić w związku z tym sytuacje, w których pracownik będzie korzystał w czasie prywatnym z paliwa zatankowanego ze środków spółki albo też kiedy w czasie pracy będzie korzystał z paliwa zakupionego ze środków własnych. Spółka dopuszcza także możliwość korzystania przez pracowników z paliwa zakupionego ze środków spółki dla występujących w trakcie realizacji zadań służbowych sporadycznych i okazjonalnych celów prywatnych. Wątpliwości w tej kwestii rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny,który stwierdził, że przepisy w sposób jasny określają obowiązek ewidencjonowania paliwa wydanego pracownikom na kasie fiskalnej.