DORADCA PODATKOWY
Gracjan Górski

gracjan górski krajowa izba doradców podatkowych
nr wpisu 13185

Aktualności

Nowa ulga od 2019 roku

Ulga innovation box - ma polegać na preferencyjnym opodatkowaniu (obniżona stawka podatkowa)

Niższa stawka podatku od dochodu, wyodrębnionego z całości dochodu podatnika, uzyskiwanego ze składników własności intelektualnej chronionych przez m.in. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo autorskie. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z tej preferencji byłby wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej związanej z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszaniem składnika własności intelektualnej.