DORADCA PODATKOWY
Gracjan Górski

gracjan górski krajowa izba doradców podatkowych
nr wpisu 13185

Aktualności

Pięć nowelizacji ustaw podatkowych czekają na podpis Prezydenta

Zmiany dotyczą m.in. procedury kontroli celno-skarbowej, uproszczeń dla przedsiębiorców.

Nowelizacje przewidują iż, podatnik nie będzie mógł składać ponownej korekty deklaracji, jeśli miałaby ona cofnąć ustalenia kontroli celno-skarbowej, a kontrolę celno-skarbową będzie można wszcząć jedynie po wcześniejszym okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi podatnika.

Podatnik będzie miał zatem wybór: albo skoryguje deklarację, albo wejdzie w spór z fiskusem na drodze sądowej.

Zasadą będzie doręczanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej kontrolowanemu (członkowi zarządu, wspólnikowi albo innej osobie upoważnionej do reprezentowania firmy, a jeśli kontrolujący żadnej z takich osób nie zastanie – osobie faktycznie kierującej, nadzorującej lub reprezentującej podatnika).

Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym ma pozwolić na:

■ zaliczenie do kosztów podatkowych pensję swoich małżonków lub małoletnich dzieci,

■ odliczać jednorazowo nawet 5 mln zł straty,

■ na zwolnienie z podatku dochodowego odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczenie lub uszkodzenie środków trwałych.