DORADCA PODATKOWY
Gracjan Górski

gracjan górski krajowa izba doradców podatkowych
nr wpisu 13185

Aktualności

Pierwsze zeznania podatkowe już w styczniu 2018r.

Już w styczniu, niektórzy podatnicy - rolnicy, przedsiębiorcy na ryczałcie i karcie podatkowej oraz duchowni mają obowiązek złożenia zeznania za 2017r.

Formularz PIT-19 A -  informacja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.

Deklaracja PIT-28 to informację o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy.

Deklaracja PIT-16 A  zawiera informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych i odliczonych od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.

Deklarację PIT-6 do 20 stycznia muszą złożyć w urzędzie podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu .