DORADCA PODATKOWY
Gracjan Górski

gracjan górski krajowa izba doradców podatkowych
nr wpisu 13185

Aktualności

Split payment od 1 lipca.

Split payment - podzielona płatność wpłynie negatywnie na płynność finansową firm. Może to spowodować dodatkowo kłopoty welu przedsiębiorstw.

Split payment oznacza, że sprzedawca dostanie równowartość podatku od towarów i usług na wydzielony rachunek VAT. Dostęp do tego rachunku będzie ograniczony.

Zgromadzone na rachunku VAT pieniądze jego właściciel może wykorzystać tylko na dwa sposoby:

– zapłacić dostawcy równowartość podatku od towarów i usług na jego rachunek VAT, albo

– wpłacić VAT należny do urzędu skarbowego.

O uwolnieniu środków z rachunku VAT zdecyduje naczelnik urzędu skarbowego. Na rozpatrzenie wniosku podatnika będzie miał 60 dni. Naczelnik odmówi zgody na przekazanie środków zgromadzonych na  koncie VAT, gdy:

1) podatnik będzie miał zaległości podatkowe w VAT – w wysokości odpowiadającej zaległości podatkowej w podatku wraz z odsetkami za zwłokę, istniejącej na dzień wydania decyzji,

2) zajdzie uzasadniona obawa, że np :

– zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane, a w szczególności gdy podatnik trwale nie płaci zobowiązań z tytułu VAT lub wyzbywa się majątku.