DORADCA PODATKOWY
Gracjan Górski

gracjan górski krajowa izba doradców podatkowych
nr wpisu 13185

Aktualności

Umowy menedżerskie ze składką zdrowotną.

Osoba fizyczna, pełniąca funkcję członka zarządu spółki (świadczenie usług w zakresie zarządzania) musi opłacać składkę zdrowotną z tytułu zawartej umowy.

Sprawa dotyczy osoby, która pozostaje jednocześnie w stosunku pracy z innym podmiotem.

Z tytułu sprawowanej funkcji otrzymuje wynagrodzenie na podstawie wystawianych co miesiąc faktur VAT. Z zawartej umowy również wypłacana jest jej co miesiąc pensja, od której są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.