DORADCA PODATKOWY
Gracjan Górski

gracjan górski krajowa izba doradców podatkowych
nr wpisu 13185

Aktualności

Użyczenie samochodu przez najbliższą rodzinę bez podatku dochod

Użyczenie samochodu osobowego do celów prowadzonej działalności gospodarczej przez członków najbliższej rodziny nie generuje przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w Interpretacji indywidualnej z 1 lutego 2018 r. sygn. 0115-KDIT3.4011.3.2018.1.WR.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik, który na podstawie umowy użyczenia samochodu osobowego zawartej z teściem, wykorzystuje ww. auto w działalności gospodarczej. Podatnik stanął na stanowisku, że nie jest zobowiązany do ustalenia przychodu z tytułu nieodpłatnie użyczonego przez swojego teścia samochodu osobowego. Powołał się przy tym na przepis art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z Wnioskodawcą, stwierdzając, że z treści przytoczonych wyżej przepisów prawa wynika, iż co do zasady, z tytułu bezpłatnego użyczenia na podstawie umowy użyczenia przedmiotów wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej powstaje przychód z tej działalności. Jednakże ustawodawca przewidział zwolnienie od opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tego tytułu, uzależnione od stopnia pokrewieństwa pomiędzy osobami zawierającymi tego typu umowę.