DORADCA PODATKOWY
Gracjan Górski

gracjan górski krajowa izba doradców podatkowych
nr wpisu 13185

Aktualności

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej korzystny dla

TSUE swierdził, iż podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktury otrzymanej przez niezarejestrowany podmiot.

Jest to ważny wyrok, biorąc pod uwagę fakt, że organy podatkowe często podważają możliwość odliczenia VAT z faktury wystawionej przez niezarejestrowanego kontrahenta.

Brak zarejestrowania kontrahenta jako podatnika VAT czynnego, jako taki nie pozbawia nabywcy towaru/usługi prawa do odliczenia podatku naliczonego. Jednocześnie jednak nabywca towarów w przypadku pojawiających się wątpliwości odnośnie dostawcy towarów lub usług powinien zachować szczególną ostrożność (należytą staranność) i podjąć wszystkie działania, jakich można od niego racjonalnie oczekiwać, w celu upewnienia się, że dokonywana przez niego transakcja nie prowadzi do udziału w przestępstwie podatkowym.

Tym samym organ powinien jednocześnie umożliwić podatnikowi przedstawienie dowodów na rzeczywiste dokonanie transakcji i w efekcie zaakceptować takie odliczenie.