DORADCA PODATKOWY
Gracjan Górski

gracjan górski krajowa izba doradców podatkowych
nr wpisu 13185

Oferta Akcyza

 Oferta skierowana dla podatników podatku akcyzowego.

Usługi dotyczące opiniowania zdarzeń gospodarczych dotyczących obrotu wyrobami w zakresie podatku akcyzowego obejmujące m.in.:

  • zezwoleń, statusu podmiotu, form zabezpieczeń akcyzowych, dokumentacji ewidencyjnej,
  • obrotu wyrobami akcyzowymi w procedurze zawieszenia poboru podatku akcyzowego, wyrobów akcyzowych zwolnionych, wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie, wyrobów akcyzowych ze stawką zero zwolnionych ze względu na przeznaczenie;
  • analizy i optymalizacji procesów technologicznych; opracowywania dokumentacji dotyczącej norm ubytków i norm zużycia.

Bieżące monitorowanie zmian przepisów w zakresie podatku akcyzowego, szkolenia.