DORADCA PODATKOWY
Gracjan Górski

gracjan górski krajowa izba doradców podatkowych
nr wpisu 13185

Oferta Audyt podatkowy

Bądź o krok przed kontrolą podatkową – zaufaj mi - znam się na tym!

Audyt to kontrola w pigułce. Audyt to nic innego jak badanie prawidłowości dokonanych rozliczeń podatkowych.

Przedmiotem badania mogą być objęte wszystkie podatki lub wybrane obszary. Sam audyt może być nastawiony na wykrywanie ryzyk podatkowych i nieprawidłowości albo obszarów optymalizacji.

Audyt podatkowy pozwala na wczesne rozpoznanie błędów i podjęcie stosownych działań, zanim uczynią to organy podatkowe. Podatnik zyskuje czas na podjęcie stosownych działań umożliwiających dokonanie odpowiednich korekt oraz możliwość uniknięcia sankcji podatkowych oraz karnych skarbowych.

Audyt podatkowy przeprowadzany jest w oparciu o aktualne przepisy prawne i orzecznictwo sądowe oraz interpretacje, które są na bieżąco aktualizowane.