DORADCA PODATKOWY
Gracjan Górski

gracjan górski krajowa izba doradców podatkowych
nr wpisu 13185

Oferta CENNIK

Zakres usług jest bardzo zróżnicowany, zatem w  zależności od charakteru sprawy i preferencji klienta stosuję następujące formy rozliczenia:

  • godzinowy system wynagrodzenia, za każdą godzinę poświęconą danej sprawie,
  • wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne, opłata stała za wykonanie ustalonego zakresu usług w miesiącu,
  • wynagrodzenie stałe za wykonanie określonego zakresu usług, niezależne od długości trwania,
  • honorarium za powodzenie, w formie premii w zależności od wyniku rozstrzygnięcia sprawy